Zirkus Hoppla
An der Finkenau 65
28239 Bremen
 
Pankgrafenstr. 12d
13125 Berlin